A Contextual Approach to Develop Oracy
Format: Sharing

Mdm Rafidah Alias
Yuhua Primary School
Sekolah Rendah Yuhua
Rafidah Alias has 16 years of experience teaching Malay Language in schools. Throughout her teaching career, Rafidah has acquired vast experience in planning learning experiences for Malay Language for various levels in primary schools. As a Mother Tongue Language teacher, she constantly seeks ways to excite and motivate pupils to learn Malay Language.
Rafidah Alias merupakan guru Bahasa Ibunda dari Sekolah Rendah Yuhua. Beliau mempunyai pengalaman mengajar Bahasa Melayu selama 16 tahun di sekolah. Melalui pengalamannya, beliau dapat mengasah kebolehan beliau merancang pengalaman pengajaran Bahasa Melayu bagi pelbagai peringkat di sekolah rendah. Sebagai guru Bahasa Ibunda, beliau sentiasa mencari jalan untuk merangsang minat murid-muridnya agar mereka berasa teruja sewaktu pembelajaran Bahasa Melayu.
Mdm Salina bte Saiman
Curriculum Planning and Development Division, Ministry of Education
Bahagian Perancangan dan Pembangunan Kurikulum
Salina Saiman is a senior specialist for Malay Language at the Curriculum Planning and Development Division, Ministry of Education. She has 20 years of experience in teaching Malay Language in schools. As a curriculum resource development specialist, Salina develops instructional materials that support the learning of Malay Language in primary schools. She will share her working experience in a fun and informative presentation to support parents and children in the learning of Malay Language in Primary One and Two classes.
Salina Saiman merupakan pakar kanan Cawangan Bahasa Ibunda di Bahagian Perancangan dan Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Singapura . Beliau mempunyai pengalaman mengajar Bahasa Melayu selama 20 tahun di sekolah. Sebagai pakar pembangunan bahan kurikulum, beliau kini membina bahan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu bagi penggunaan di sekolah rendah. Beliau akan berkongsi cara-cara yang dapat menggalakkan murid-murid menggunakan bahasa Melayu dan mempersiapkan mereka untuk pembelajaran di peringkat darjah satu dan dua.

In this session, both Salina and Rafidah will share on ways to motivate Primary one pupils to converse and to use Malay Language confidently in class. A contextual approach to developing oracy skills will be shared. Hence when applied, it will enable pupils to converse effectively using the language appropriate to the context they are in.
Dalam sesi ini, Salina dan Rafidah akan berkongsi cara-cara untuk menggalakkan murid-murid darjah satu menggunakan Bahasa Melayu dengan yakin. Satu pendekatan dalam membina kemahiran mendengar dan bertutur akan dikongsikan. Pendekatan ini akan memberi peluang kepada murid untuk bertutur dengan baik dalam pelbagai konteks.